Pysäköinti - Parkering  

 

VAMKin takapihalla on parkkipaikka, jonne voit jättää auton. Takapihan ulko-ovet ovat lukossa, joten karttaan merkittyä keltaista reittiä (ks. kartta) seuraamalla löydät infoon, joka on pääsisäänkäynnin vieressä. Infosta saat väliaikaisen parkkiluvan. 

 

På VAMKs bakgården finns en parkeringsplats där det är tillåtet att parkera, men det behövs tillstånd. Bakdörrarna är låsta, men genom att följa den med gult markerade rutten (se karta) hittar Du VAMKs infopunkt, som finns strax innanför huvudingången. Där kan du begära ett temporärt P-tillstånd.