Preliminärt program 

 

Onsdag 9.11.2016 auditorium B1022 (VAMK) 

 

10.00–11.30 

Anmälning i huvudaulan, Wolffskavägen 30, Kaffe, B1058 

11.30–11.40  

Öppningsord, rektor Tauno Kekäle, VAMK 

11.40–11.50  

Presentation av VAMK:s enhet för företagsekonomi, enhetschef Elina Martin 

11.50–12.10  

Teemu Kokko, Haaga-Helia, ordförande för utvecklingsgruppen för företagsekonomi, har ordet 

12.10–13.00  

Aktuellt inom yrkeshögskolorna, undervisningsråd Maarit Palonen, UKM 

13.00–14.00  

Lunch, restaurang Serveri 

14.00–15.00  

Generation Y utmanar cheferna, forskardoktor Susanna Kultalahti, Vasa universitet 

15.00–16.30  

Parallellprogram 

Eftermiddagskaffe serveras i samband med parallellprogrammen i rum B1058 

- Utbildning i informationsbehandling, rum B2001, Päivi Rajala 

- Engelskspråkig utbildning, rum B2005, Peter Smeds 

- Utbildning i företagsekonomi, rum B1057, Marianne Waltermann 

16.30–17.00 

Urvalsgrunder och urvalsprovssamarbete, Katja Komulainen, ledare för utbildningsprogrammet, rum B1022 

 

19.00  

Middag och program vid Vasa yrkesinstituts Hansa-kampus 

 

 

 

Torsdag 10.11.2016 auditorium R408 (Novia) 

 

8:30 - 9:00 

Kaffe 

9.00–9.15  

Öppningsord, enhetschef Jonas Waller, Novia 

9.15–9.30  

Presentation av Novia, enhetschef Jonas Waller 

9:30 - 10:00 

Kunskapsförnyelse via magisterutbildning i yrkeshögskolorna, expert Hannele Seppälä, Arene 

10:00 –10.30  

Företagssamarbete inom undervisningen, lektor Leena Pommelin-Andrejeff och Heidi Hellström, VAMK  

10.30–11.00  

Flerspråkighet i undervisningen, Linda Jönn, Anders Kjellman och Emilia Vikfors, Novia 

11.00–11.45  

Tradenomutbildningen som en del av energiklustrets kompetensbehov. Director, Finance Sanna Tuomaala, Wärtsilä Finland Oy 

11.45–12.00  

Slutord, rektor Teemu Kokko, Haaga-Helia 

12.00–13.00  

Lunch, restaurang W33